Transform your business with

virtual tour showroom

About us

ทำไมต้องทำ 360 Virtual Showroom?

360 VRFAVOR เราเป็นผู้ให้บริการ virtual tour เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบใหม่ ในธุรกจิของคุณ ไม่ว่าจะป็น Real estate , Booking, , Interactive tour

Shape

How We work?

How we work

Contact Us

ติดต่อเราเพื่อ บริฟงานสำหรับแนวทางวัตถุประสงค์ การสร้าง Story ที่ต้องการนำเสนอใน Virtual Tour

Schedule

นัดหมายวัน เวลา กับเจ้าของสถานที่ให้พร้อมสำหรับการถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอ 

Embed 360

รอประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากที่ทัวร์สเหมือนจริงสร้างเสร็จแล้ว เราจะสร้าง Link และไฟล์เพื่อนำไปใช้ในเว็บไซต์ หรือช่องทางโปรโมทของคุณ หรือ

BENEFIT of VR tour

VR tour ของเราเอาไปต่อยอดไอเดียอะไรได้บ้าง

สร้างความต่างด้วยการรนำเสนอ ประสบการณ์เสมือนจริง

สามารถนำ VR Tour ไปใส่ใน Google map , Google Street view ฟรี

สามารถนำเสนอประสบการณ์แบบ interactive เช่น คลิกเพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าได้มากขึ้น

เพิ่มความประทับใจที่ดีให้กับสินค้าและบริการ ก่อนไปใช้บริการจริง และ Showroom ของเราจะเปิดตลอด 24 ชม และปลอดภัยจาก Covid-19

สนใจรับคำปรึกษา การสร้าง VR Tour กับเราได้

ไม่มีเว็บไซต์ไม่ใช่ปัญหา เพราะ Tour ของเราสามารถนำไปแชร์รส่งต่อให้กับลูกค้า หรือ ใส่ในเว็บไซต์ของคุณไ้ด​

Thailand Virtual tour provider

นำเสนอ Virtual Tour ด้วยภาพคุณภาพ 8k

เพิ่มความน่าสนใจ สะดวกในการนำเสนอสินทรัพย์ของคุณผ่าน Virtual Tour

สร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสบการณ์ บน GoogleMap and Google Steetview

TRUSTED BY Google Streetview

เราได้รับการรับรองจาก Google Streetview ว่าเป็นนักถ่ายภาพที่ทำ Tour และ Published ผลงานมามากกว่า 1,000,000 view แล้ว

สนใจในบริการสร้าง Virtual Tour
สามารถรับคำปรึกษาฟรี!